Utbildning inom lokalvård på gång!

Aktuellt just nu är att vi utarbetar en onlinekurs i yrkessvenska för lokalvårdare. Kursen riktar sig mot personer som arbetar eller planerar att arbeta som lokalvårdare men som behöver stärka sina kunskaper i yrkesspråket.

Under utprovningsperioden bidrar personal från HJT städ i Västerås med yrkeskunskap medan flera i personalen testar kursen i lärportalen.

Kursen kommer att lanseras under april månad.

Håll ut!

oliver-hale-705232-unsplash