Yrkessvenska - lokalvård

Yrkessvenska - lokalvård

daiga-ellaby-699140-unsplash (1)

Kurser i lokalvård finns i flera former beroende på behov

  • Generell lokalvård
  • Lokalvård inom hotell (nyhet)

I kurserna som körs på mobil eller i dator tränas ljudförståelse, läsförståelse, uttal, stavning, grammatik och ordförråd. Ett omfattande material om 10-talet kapitel som utgår från vanligt förekommande sammanhang gör att igenkänningsfaktorn blir hög. Och det stimulerar lärandet!

Kurserna finns i två nivåer

För att få bästa möjliga resultat finns kurserna i två nivåer, dels de som inte är klara med SFI och behöver lättare övningar, dels de som har bättre färdigheter och har kommit längre i språket.

Extramaterial i alla kurserna som kan skrivas ut

I alla kurser har den studerande tillgång till ytterligare övningsmaterial som man kan skriva ut. Roliga korsord kan med fördel användas exempelvis i lunchrummet där de kan ligga till grund för ytterligare samtal kring arbete och språk med alla medarbetare. Det skapar ett gemensamt intresse kring lärande som blir utvecklande för alla, oavsett modersmål.

Inne i kurserna kan man ta kontakt med lärare i svenska som andraspråk

I lärportalen finns det en chattfunktion där man kan ha kontakt både med läraren och övriga studerande. På Swedish4u finns det alltid en legitimerad lärare i svenska som andraspråk som kan svara på frågor inne i lärportalen och delta i diskussioner. Det kan vara att man har hört något ord eller uttryck på jobbet som man inte förstår. Då kan man skriva och fråga läraren. Tanken är att de studerande på olika platser runt om i landet ska kunna föra diskussioner med varandra om erfarenheter när det gäller yrkesspråket.