Handledarutbildning

Handledarutbildning

Swedish4u erbjuder nu efterfrågad nyhet! Ett digitalt självstudiematerial för handledare till praktikanter eller nyanställda som inte har svenska som modersmål och behöver förbättra sina språkliga färdigheter på arbetet.
Handledare behövs för att accelerera inlärningsresultaten hos de som studerar, men hur ska man veta hur man som handledare ska agera? I kursen får man insikt i hur det är att dels vara ny i ett land och lära sig ett nytt språk och samtidigt vara ny på en arbetsplats och kanske i ett helt nytt yrke. I kursen får handledaren arbeta med sociala koder, förståelse om vad som är extra svårt med svenska språket samt hur man sätter gemensamma mål med den studerande/praktikanten. Man får verktyg, tips men också ett förslag på schema för en introduktionsperiod.

Handledarmanualen bygger på att den nyanställde studerar yrkessvenska i den digitala lärportalen parallellt under introduktionsperioden. Swedish4u ger handledaren inloggning till samma digitala kurs som den studerande har i lärportalen och kan därför planera tillsammans i vilken ordning de olika modulerna ska studeras.
Utöver de olika delarna finns det dokument som kan skrivas ut under fliken Resurser. Det är bland annat schemamallar och planering av mål.

Under fliken Diskussioner kan du gå in och starta en diskussion om något som är relevant för dig och din verksamhet. Där kan du få kontakt med andra handledare som befinner sig i samma situation som du. Det är ett öppet diskussionsforum där man kan utbyta erfarenheter. Här kan du också få kontakt med pedagoger inom SFI och yrkessvenska som kan svara på frågor och delta i diskussioner.