Språkstöd/yrkessvenska för studerande på yrkeshögskolor

Språkstöd/yrkessvenska för studerande på yrkeshögskolor

En digital kurs där den studerande får utöka sitt akademiska ordförråd och förbättra sin läsförståelse. Kan kombineras med lärarledda lektioner på plats eller via Zoom.