Svenska med yrkesinriktning - SMY - för studenter på yrkeshögskolor

Svenska med yrkesinriktning för studerande på yrkeshögskolor

Swedish4u har sedan 2018, utbildat i svenska med yrkesinriktning, SMY, för studerande på yrkeshögskolor. Syftet med SMY är att den studerande ska ha de yrkesinriktade språkkunskaper som arbetslivet kräver.

Undervisningen sker i Zoom 1-2 timmar per vecka.

Mellan Zoomlektionerna får den studerande tillgång till språkövningar i en digital lärportal.

Exempel på innehåll:

  • Yrkesrelaterad ordkunskap
  • Generellt akademiskt språk – ordförråd
  • Att skriva yrkesrelaterade, formella texter av olika karaktär
  • Muntliga presentationer
  • Intervjuträning inför anställningsintervju