Svenska med yrkesinriktning och onboarding till den svenska arbetsmarknaden

Swedish4u har under flera år undervisat studenter på yrkeshögskolor i yrkessvenska.
Tjänsten har nu utvecklats för att under 2023 även innehålla en del för att stötta och
vägleda studenter in på den svenska arbetsmarknaden. Detta görs i samarbete med
Fadia Jaber på NOON Management.

Målet med studierna i yrkessvenska är att studenterna ska bli säkrare på att
kommunicera både muntligt och skriftligt på en akademisk nivå med fokus på det
specifika yrket. Där undervisar jag, Lotta Simonsson.

Den andra delen av utbildningen som handlar om förberedelser inför LIA,
jobbsökning och i förlängningen onboarding på den svenska arbetsmarknaden står
Fadia Jaber för.