Städkörkortet med yrkessvenska går in i en ny fas

Från januari 2023 finns kursen samlad på en lärplattform. Kombinationen med en yrkesutbildning där du samtidigt studerar yrkessvenska är unik. Städkörkortet är en heltäckande digital utbildning för städpersonal och arbetsledning som även inkluderar yrkessvenska och fackordskunskap.

Utbildningen finns i två varianter, en för lokalvård och en för hemstäd.

Under 2023 kommer utbildningen att byggas vidare med ytterligare moduler. Läs mer om Städkörkortet:
Yrkessvenska utbildning | Swedish4u
https://www.holmefalkstadutbildning.se/Stadkorkortet.html