Skräddarsydda lösningar

Skräddarsydda lösningar

Förutom de digitala självstudiematerialen erbjuder Swedish4u skräddarsydda lösningar för företag som behöver utbilda sin personal i yrkessvenska.

För att göra ett bra jobb, trivas och utvecklas, är det viktigt att varje medarbetare känner sig trygg med språket. Många arbetsplatser har idag ett högt tempo och det kan vara svårt för medarbetare att gå ifrån jobbet för att studera.

Eftersom vi på Swedish4u jobbar i en digital lärportal betyder det att vi kan utforma en kurs i yrkessvenska utifrån de behov och önskemål som just ert företag och era medarbetare har. Det innebär att er kurs kan utformas helt digitalt och med total flexibilitet när det gäller tid och plats. Era medarbetare kan börja en kurs när som helst eftersom kursen är tillgänglig dygnet runt.
Utifrån varje företags behov utformas ett undervisningsmaterial. Det kan handla om rutiner som finns på en arbetsplats, om värdegrund, särskilda arbetsredskap eller maskiner som medarbetaren behöver ha kunskap om.

Utifrån vad varje företag har för behov utformas ett undervisningsmaterial. Det kan handla om rutiner som finns på en arbetsplats, om värdegrund, särskilda arbetsredskap eller maskiner som medarbetaren behöver ha mer kunskap om. I materialet kan man också ta upp hur medarbetaren kommunicerar med kunder och kollegor samt muntlig och/eller skriftlig dokumentation av arbetet. Undervisningsmaterialet utarbetas på en lämplig språklig nivå för varje grupp/individ.

Exempel på innehåll i de olika momenten.

 • Läsförståelse. Att studera yrkessvenska är inte bara att lära sig ett antal yrkesspecifika fackord. Det är så mycket mer. På Swedish4u fokuserar vi på att göra texter där yrkesorden kommer i ett sammanhang så att den studerande får lära sig ord och uttryck i en verklighetstrogen miljö. Utifrån varje arbetsplats utformas texter i läsförståelse där medarbetaren får lära sig de ord som man behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Målet är att man direkt ska kunna koppla det man lär sig i språkundervisningen till den arbetsplats man befinner sig på.
 • Ordkunskap. Här får medarbetaren träna på de ord som har förekommit i läsförståelsen. Orden tränas på olika sätt för att ligger fokus på den yrkesspecifika vokabulären som är väsentlig för att klara av jobbet men också vanliga ord som får en specifik betydelse i ett yrkessammanhang.
 • Sociala och kulturella koder på en svensk arbetsplats. När man är ny på en arbetsplats behöver man alltid lite tid att lära känna den nya kulturen där och när man samtidigt är ny i ett land är det än fler koder som ska knäckas. Det är dels sociala och kulturella koder som är specifika för Sverige, dels de som är specifika för just den arbetsplatsen. Efter samtal med företaget planeras vilka ämnesområden som är viktiga att ta upp för diskussion.

Vid ett första möte görs en kartläggning av behov och önskemål från kunden.

Kursmaterial och undervisningsplan utformas utifrån önskemål enligt en av följande modeller:

Modell 1 – digital kurs

 • Kursmaterialet utformas enligt företagets önskemål när det gäller innehåll, omfattning och språknivå.
 • Kursen ges i digital form i lärplattform som Swedish4u tillhandahåller genom företaget Learnifier. Kurslängd bestäms av arbetsgivaren.
 • Kursdeltagarna får inbjudan till den digitala lärplattformen där de har tillgång till kursen dygnet runt.
 • Kursdeltagarna har kontakt med legitimerad lärare i svenska som andraspråk som svarar på frågor och deltar i diskussioner.

Modell 2 – flipped classroom

 • Kursmaterialet utformas enligt företagets önskemål när det gäller innehåll, omfattning och språknivå.
 • Kursen ges omväxlande med digitala övningar, texter och filmer samt med fysiska träffar.
 • Kursdeltagarna får inloggning till den digitala lärplattformen där man har tillgång till kursen dygnet runt.
 • Lärarledd undervisning på företaget eller hos Swedish4u.
 • Kontinuerlig uppföljning av progression till kontaktperson på företaget.