Städkörkortet

Städkörkortet

Städkörkortet med yrkessvenska

Behovet av att utbilda personal inom städyrket är stort. Städkörkortet är en heltäckande, digital utbildning för städpersonal och arbetsledning. Städkörkortet inkluderar även yrkessvenska och fackordskunskap. Städkörkortets innehåll bygger på stor erfarenhet och kunskap om vad som behövs för att städa professionellt.

Swedish4u har tidigare erbjudit kurser i yrkessvenska för lokalvårdare. Detta nya koncept med en heltäckande städutbildning tillsammans med yrkessvenskan är unikt. Här får den studerande tillägna sig yrkeskunskap samtidigt som språkförståelsen säkras.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig både till lokalvårdare/ städare och till arbetsledare.

Innehåll – Städutbildningen

1. Allmän introduktion, allmän städplanering, service mm. Podd 20
min.
2. Hemstädning, planering, teknik vid städning olika rum,
städmaterial. Film 20 min.
3. Olika material och ytor, rengöringsmetoder, skötsel,
arbetsredskap. Film 10 minuter.
4. Ergonomi, arbetsteknik med mopp, dammsugning mm. Film 10 minuter.
5. Hållbar städning, arbetsmiljö, rengöringsmedel, miljöpåverkan,
städhygien m.m. Podd 20 minuter.
6. Hållbar hälsa och god service, god service, arbetsetik, hot och
våld, gott arbetsklimat. Podd 20 minuter.
7. Skötsel, underhåll och tvätt av städmaterial

Yrkessvenska ingår som en del i Städkörkortet och där man tränar ordkunskap, bra uttryck, uttal och grammatik. Kursen i yrkessvenska är producerad av Swedish4u.

Innehåll Yrkessvenska
I yrkessvenskan får den studerande träna svenska språket med fokus på de ord och uttryck som är vanliga inom städyrket och som också finns i poddarna och filmerna.

För att kunna ta till sig innehållet kursen i yrkessvenska bör den studerande ha grundläggande kunskaper i svenska motsvarande SFI C eller A2 (enligt den Gemensamma Europeiska Referensramen

1. Läsförståelse av yrkes- och arbetsplatsrelaterade texter
2. Ordkunskap – övningar med ord från städyrket
3. Uttal – filmer där man får förbättra sitt uttal i fraser och ord från
städyrket
4. Hörförståelse – texter om städyrket som man kan lyssna till
5. Vanliga svenska uttryck som används i vardagliga samtal

Diplom
Efter att alla delar är godkända får man ett diplom som skrivs ut från webbportalen.

Pris
1740 kronor (exkl moms) per licens.

Tilläggstjänster
Vi har många möjligheter att skräddarsy Städkörkortet så att den passar er verksamhet. Vi ger förslag och offert på det uppdrag ni önskar.

Skräddarsy en introduktion i lärportalen
Ni kan lägga till er logga och skriva om er egen verksamhet t ex om värderingar, kompetensutveckling, information som ni vill alla ska ta del av.

Praktisk övning på plats
Städkörkortet kan kompletteras med en fysisk, praktisk genomgång av arbetsteknik vid manuell och maskinell städning. Detta kan göras efter att den digitala utbildningen är genomförd och godkänd.

”Städkörkort Certifikat”
För att erhålla ”Städkörkortet Certifikat” skall den teoretiska digitala utbildningen vara genomförd och godkänd samt den fysiska praktiska genomgången av arbetsteknik vid manuell och maskinell städning skall också vara godkänd.

Stöd i svenska språket
1. Nivåbedömning i svenska språket innan utbildning påbörjas för att kartlägga ev. behov av extra språkstöd.
2. Språkundervisning / språkstöd på plats eller via Zoom av legitimerad lärare i svenska som andraspråk.
3. Utbildning av handledare på plats eller via Zoom. Handledarna rustas då i rollen som språkstöd.

Välkommen att kontakta oss för mer information

Christina Holmefalt, Christina Holmefalk Städutbildningar, 076-0214 112
www.holmefalkstadutbildning.se
info@holmefalkstadutbildning.se

Swedish4u, Lotta Simonsson, 0733 784403
www.swedish4u.se kontakt@swedish4u.se

Städkörkortet är ett samarbete mellan Christina Holmefalk Städutbildningar, Wacano och Swedish4U