Om Swedish4u

Om Swedish4u

Grundaren av Swedish4u började redan 2009 att göra studiematerial för yrkessvenska inom olika yrken. Redan då kläcktes idén om en prenumerationstjänst, då via vanlig post med fri kopiering inom en skola eller verksamhet. Detta visade sig vara en efterfrågad tjänst men formatet var ineffektivt. Nu 10 år senare finns lösningen att göra detta helt digitalt – som en prenumerationstjänst. Yrkessvenska online helt enkelt. Men det är förstås innehållet som är viktigast:

För att nå ett tillfredsställande resultat krävs en genomtänkt metodik som bland annat bygger på:

  • Pedagogisk erfarenhet
  • Ämneskunskap på akademisk nivå
  • Kunskap om målgruppen
  • Kännedom om vanliga hinder i språkinlärningen som vuxen

Swedish4u kan nu erbjuda en attraktiv och effektiv, men också rolig, tjänst i abonnemangsform. Den möter behoven i flera yrkesgrupper och kan med fördel kombineras med på-plats-utbildning för de som har grupper som går kursen samtidigt.

Välkommen!