Skräddarsydd kurs i svenska för företag

Skräddarsydd kurs i svenska för företag

Idag är det många som börjar jobba i Sverige innan de har lärt sig språket.
Visserligen har många större bolag engelska som koncernspråk men att alla lär sig
svenska också är ju naturligtvis en stor fördel. Kontakt med kunder behöver ofta vara
på svenska och mycket av det informella på arbetet är ju också på svenska.

På Swedish4u kan vi skräddarsy en utbildning för en eller flera personer. Kurserna
kan innehålla:

  • Muntlig träning – konversation – presentationer
  • Uttalsträning
  • Skriftlig kommunikation – arbetsrelaterat skrivande
  • Ordkunskap – generellt akademiskt språk och/eller yrkesspecifikt
  • Läsförståelse – allmän och/eller yrkesspecifik

Kurslängd och specifikt innehåll bestäms i samråd med företaget.

small-banner-2

Metod:

På Swedish4u jobbar vi utifrån ett hybridtänk. Det har visat sig vara stimulerande för den studerande och även ge bäst resultat.

Lärarledd undervisning (enskilt eller i grupp)

Att träffa en lärare en gång i veckan eller varannan vecka har visat sig vara både värdefullt och effektivt för inlärningen. På träffarna kan man gå igenom olika texter, grammatiska moment, träna konversation mm. Här får också deltagarna möjlighet att ställa frågor till läraren. Träffarna kan vara på Zoom och/eller på plats på företaget.

Egna studier i digital lärportal

Swedish4u har en digital lärportal med språkliga övningar som den studerande har
tillgång till 24/7. I lärportalen finns bland annat ordkunskapsövningar, uttalsövningar
och skrivuppgifter. Om man är en grupp från samma företag kan man även
kommunicera med varandra i lärportalen. Det blir ett virtuellt klassrum där läraren
också finns tillgänglig för frågor under kursens gång. Här kan man också lägga in
specifikt material från just ert företag. Möjligheterna är många.