Yrkessvenska - äldreomsorg

Yrkessvenska - äldreomsorg

I kursen får man träna det grundläggande språket som används på äldreboenden. Målet är att behärska vardagsspråket på arbetsplatsen. Det får man träna här. Hur för man ett vanligt samtal med en vårdtagare? Vad heter de olika hjälpmedlen som äldre använder, exempelvis rullstol, rullator och käpp? Förstår alla de viktiga hygienrutinerna? Hur fungerar allt annat på en svensk arbetsplats? Finns det osynliga koder som man behöver känna till?

Materialet riktar sig främst till praktikanter, nyanställda eller vikarier inom äldreomsorgen som inte har svenska som modersmål. För att få mest ut av kursen bör den studerande vara på SFI-nivå C eller D. (A2-B1 enligt CEFR-skalan) Materialet kan också vara lämpligt för personer som studerar yrkes-SFI med mål att arbeta inom äldreomsorgen. Det digitala självstudiematerialet blir då ett effektivt komplement till SFI-studierna. Det blir en språngbräda för att senare kunna utbilda sig inom vården till exempelvis undersköterska eller sjuksköterska.

I texterna får man möta personal och vårdtagare på ett äldreboende och följa dem i vardagen. Den studerande får bekanta sig med vanliga händelser och utifrån det sammanhanget lär de sig både specifika yrkesord men också vanliga ord som används i yrket. Kursen innehåller tretton moduler som följer en modell med introduktionsfilm, läsförståelse, textfrågor, uttalsträning, ordkunskap samt vanliga svenska uttryck och grammatik. Varje modul innehåller 45 enskilda uppgifter, totalt drygt 500 uppgifter i hela kursen.

s4u-valv-1

Extramaterial i alla kurserna som kan skrivas ut

I alla kurser har den studerande tillgång till ytterligare övningsmaterial som man kan skriva ut. Roliga korsord kan med fördel användas exempelvis i lunchrummet där de kan ligga till grund för ytterligare samtal kring arbete och språk med alla medarbetare. Det skapar ett gemensamt intresse kring lärande som blir utvecklande för alla, oavsett modersmål.

Inne i kurserna kan man ta kontakt med lärare i svenska som andraspråk

I lärportalen finns det en chattfunktion där man kan ha kontakt både med läraren och övriga studerande. På Swedish4u finns det alltid en legitimerad lärare i svenska som andraspråk som kan svara på frågor inne i lärportalen och delta i diskussioner. Det kan vara att man har hört något ord eller uttryck på jobbet som man inte förstår. Då kan man skriva och fråga läraren. Tanken är att de studerande på olika platser runt om i landet ska kunna föra diskussioner med varandra om erfarenheter när det gäller yrkesspråket.