Yrkessvenska utbildning

Utbildning med Swedish4u

Vi kan yrkessvenska!

Swedish4u erbjuder yrkessvenska online, med färdiga kurser inom exv äldreomsorg och lokalvård, baserat på den senaste forskningen och med modern teknik.

Yrkessvenska handlar om att lära sig det språk som används på arbetsplatsen. De flesta som kommer till Sverige studerar SFI, svenska för invandrare, som är grundläggande allmän undervisning i svenska språket. Yrkessvenskan är inte en ersättning för SFI utan kan ses som ett komplement där den studerande dels får lära sig det specifika fackspråket för ett yrke, dels öka det allmänna ordförrådet som är vanligt i arbetslivet. Sedan tillkommer naturligtvis sociala och kulturella koder som man lär sig på arbetsplatsen men som man också kan få närmare förklarade av sin lärare i yrkessvenska.

Enligt forskningen får man det bästa resultatet om man kombinerar studier i yrkessvenska med arbete eller praktik. Det blir en slags växelverkan. Det man studerar i yrkessvenskan kan man använda praktiskt i arbetet och de ord och uttryck som man lär sig på arbetsplatsen kan man få fördjupad och breddad kunskap om i yrkessvenskan. Dessutom ökar motivationen att studera om man direkt kan se att man har nytta av det man lär sig och att det i förlängningen kan leda till ett jobb eller en yrkesutbildning.

Det räcker inte enbart med att lära sig enskilda svenska glosor för att vara redo för arbetsmarknaden. Många som studerar svenska börjar sitt jobb redan innan de avslutat sina studier på SFI. Inte sällan blir språkförbistringarna ett hinder för den arbetande i sin yrkesroll – både när det gäller muntlig som skriftlig kommunikation.

Upptäck vår flexibla lärportal

Lösningen? Swedish4u har skapat en utbildning i yrkessvenska som förenar flexibla självstudier med aktiv handledning. Med vår smidiga och onlinebaserade lärportal kan den studerande när som helst logga in via sin mobil eller dator och öva på sin svenska. Självstudierna rekommenderas att kombineras med stöd av en handledare som arbetsplatsen i sådant fall utnämner.

Lärportalen är fylld med interaktiva och lärargodkända övningar och uppgifter som är direkt kopplade till användarens yrkesområde. Man får möjlighet att träna läs- och hörförståelse, uttal, ordkunskap, vanliga svenska uttryck och grammatik. Den studerande kan på så vis helt själv styra sitt önskade studietempo.

Kombinera med aktiv handledning

Forskning visar att den effektivaste metoden vid språkinlärning är att ta en utbildning i yrkessvenska samtidigt som man jobbar eller praktiserar. På så vis kan man omgående omsätta sina nya teoretiska kunskaper i handling.

Swedish4u har utvecklat en inlärningsmetod där vår digitala lärportal kombineras med stöd från en utsedd handledare på arbetsplatsen. Vi har tagit fram en handledarmanual som tydligt instruerar hur handledaren ska agera för att på bästa sätt coacha den studerande. Med hjälp av en aktiv handledare som stöttar, motiverar, följer upp och planerar uppnås snabba och mer långsiktiga resultat.

Skulle man ändå köra fast i sin utbildning i yrkessvenska så går det utmärkt fråga Swedish4u’s legitimerade lärare i svenska som andraspråk om vägledning.

Tryck på kursutbud toppmenyn för mer information om våra specialinriktade utbildningar i yrkessvenska!

Varför utbildning i yrkessvenska med Swedish4u?

Snabba och långsiktiga resultat
Individ- och kontextbaserad utbildning
Onlinebaserad lärportal för smidig inlärning
Aktiv handledning under studietiden