För arbetsgivare

Om behov av utbildning i yrkessvenska

Nu blev det missförstånd igen.

Ni skulle ha kommit till oss kl 10 idag men ingen har kommit och nu är klockan 12.

Är du på Kungsgatan 14? Det är inte rätt adress. Du ska vara på Kungsholmsvägen 17.

Jag försökte förklara vad jag ville men hen verkade inte förstå vad jag menade.

Att det blir missförstånd på grund av språkförbistring är inget ovanligt. Efter att ha arbetat med personal inom flera olika branscher kan vi på Swedish4u konstatera att de språkrelaterade utmaningarna är omfattande.

För en arbetsgivare kan detta leda till kvalitetsbrister i leveranser av tjänster. Det får en direkt påverkan på kundrelationen och kan i förlängningen leda till ekonomiska konsekvenser.

När märker man av behovet?

Oftast alldeles för sent. Att vara ny i land, lära sig ett nytt språk och samtidigt vara ny på en arbetsplats och kanske också ett helt nytt yrke är naturligtvis inte lätt. Och att lära sig ett språk tillräckligt bra för att klara sig i arbetslivet tar ju som vi alla vet lång tid. Språkträningen behöver ofta fortgå under hela livet.

Det finns idag många branscher som anställer personal som inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket för att riktigt klara av sitt arbete. Vissa sektorer är till och med helt beroende av tillflödet av ny personal. Här syns behovet snabbare och då kan en satsning på yrkessvenska också vara en konkurrensfördel.

När behovet blir akut vill man som arbetsgivare ha snabba och enkla lösningar. Men som alla vet finns det sällan snabba lösningar på större utmaningar. På Swedish4u har vi lång och gedigen erfarenhet av detta och vet vilka koncept och metoder som fungerar. Vi har en digital lärportal full med varierande texter och övningar, skräddarsydda efter specifika yrkesområden.

Som arbetsgivare råder vi Er att fundera igenom era behov, både akuta och mer långsiktiga. Vilka i personalen behöver förstärkning i svenska språket i allmänhet och och vilka behöver mer kunskap i yrkessvenska? Hur är motivationen? Om detta upplevs svårt att reda ut själva så ta en kontakt för en inledande behovsdiskussion med oss.