För arbetsgivare

Om yrkessvenskans innehåll

Vi kan alltså konstatera att det finns ett behov av att förstärka yrkessvenskan på många arbetsplatser. Men vad betyder det egentligen? Vad mer exakt är det som de anställda behöver lära sig? Är det specifik terminologi som används på arbetsplatsen och i dialog med kunderna eller är det något annat?

Den erfarenhet Swedish4u’s pedagogiska ledare har dragit efter att ha fortbildat flera hundra personer under sin yrkeskarriär är att det är en kombination av flera olika saker. Förutom det rent yrkesspecifika språket är det så mycket mer man behöver kunna. Att ha ett bra uttal är förstås jätteviktigt för att kunna bli förstådd av kollegor, kunder, vårdtagare m.fl. Sedan har vi ju alla ord och uttryck som vi använder flitigt och som är lätta att missförstå eller inte förstå alls om man inte känner till dem. Och utöver allt detta finns de osynliga sociala och kulturella koderna som man behöver ha nycklar till för att känna sig som en del av det svenska samhället och det svenska arbetslivet.

Innehållet i alla texter och övningar är kontextbaserat. Det betyder att kurserna utgår från det sammanhang som arbetet  har. Då blir det enklare och känns mer meningsfullt att studera. Exempel från vardagens olika situationer skapar en god förståelse för hur orden används i den specifika yrkesmässiga situationen och man får direkt användning för sin nya kunskap.

Men övning ger färdighet. Det gäller att den anställde lägger ner tid på att träna. Det är här som lärportalen kommer in. Lärportalen är tillgänglig hela tiden vilket skapar förutsättningar för individuellt lärande, dag för dag. En stor mängd matnyttiga övningar av skiftande karaktär kommer hålla lärandet igång över en lång tid.

Finns det ord och texter som just din arbetsplats använder? Dessa kan läggas in i kursen och snabbt skapa nytta.

Finns det ord som den anställde funderat på vad de betyder och hur de används? Genom att kunna ställa frågor inne i lärportalen till andra kursdeltagare, handledare eller pedagogisk ansvarig på Swedish4u får man snabbt svar och kan använda kunskapen omedelbart.

Verklighetsbaserat, levande och roligt för den aktiva kursdeltagaren är alltså receptet på framgång. På Swedish4u uppdaterar vi kontinuerligt lärportalens kurser för att säkerställa ett aktuellt och levande pedagogiskt material.