Västerviks kommun satsar på yrkessvenska online

På äldreomsorgen i Västervik studerar nu sex personer yrkessvenska genom Swedish4u's lärportal

s4u-valv-1