Bild på fotografen

Utbildning hos Ur&Penn

På uppdrag av Ur&Penn har Swedish4u genomfört utbildning i yrkessvenska med den digitala lärportalen i centrum. Läs mer här: