Två utbildningar på uppdrag av Omställningsfonden är nu avslutade.

Under 2022 har Swedish4u genomfört språkstärkande insatser för omsorgspersonal i Skara och Falköping. Kurserna hade ett hybridupplägg vilket visade sig vara mycket uppskattat och effektivt. Deltagarna delades in i smågupper och hade veckovisa lektioner i Zoom med läraren i yrkessvenska. Mellan lektionerna hade de tillgång till övningar i yrkessvenska i en digital lärportal. En gång i månaden träffades hela gruppen för en heldagslektion på plats i Skara respektive Falköping.
Fokus i utbildningen var att deltagarna skulle bli bekväma med att kommunicera
muntligt och skriftligt med yrkesrelaterat språk. Exempel på teman:
Att hjälpa en vårdtagare med personlig hygien.

  • Demens
  • Diabetes
  • Rehabilitering
  • I livets slut

Upplägget var mycket uppskattat av deltagarna och ledde till goda resultat. Flera
deltagare har efter utbildningen fått tjänst i kommunen och några har fått delegering för att dela ut läkemedel till vårdtagare.