Sala kommun utökar abonnemangen i yrkessvenska för äldreomsorg

Sala kommun var tidigt ute med utprovningen av Swedish4u's digitala lärplattform med inriktning mot äldreomsorg och hemtjänst. De har påvisat klara förbättringar i yrkessvenskan för deltagare vilket skapar stort värde för kunder och anställda. Nu utökar de med fler användare.

s4u-valv-1