Swedish4u och Wacano lanserar nytt kombinerat kurspaket

Att inte förstå eller att sakna kunskap är otryggt för vårdtagare, anhöriga, personal
och chef.

Vårt digitala utbildningspaket rustar din personal för att bättre förstå
instruktioner, kommunicera, dokumentera och bli en aktiv medarbetare som också
förstår vad som ska göras, hur och varför. Utbildningen kan göras via dator, läsplatta
eller telefon oberoende av tid och rum.

Detta blir som ett enkelt och effektivt körkort för omsorgspersonal

dario-valenzuela-664389-unsplash

Personalen kommer att…

 öka sin yrkeskunskap
 förstå betydelsen av den egna arbetsinsatsen
 öka sitt yrkesspecifika ordförråd
 öka förståelsen för olika typer av texter som används i arbetet
 förbättra sitt uttal
 motiveras till nyfikenhet och vilja att lära sig nytt
 motiveras att fortsätta sin språkutveckling och att aktivt använda språket mer i arbetet