Nytt för i höst

Nytt för i höst är handledarmanualen för sig som är handledare åt en praktikant eller nyanställd som inte har svenska som modersmål.

Det är inte lätt att som handledare sätta sig in i hur det är att dels vara ny i ett land och lära sig ett nytt språk och samtidigt vara ny på en arbetsplats och kanske i ett helt nytt yrke. För att på bästa sätt kunna stötta och coacha en praktikant eller nyanställd kan du som handledare behöva veta lite mer om hur det är att lära sig ett nytt språk, om vilka hinder man kan stöta på och hur man på bästa sätt kan planera en introduktionsperiod.

Handledarmanualen bygger på att den nyanställde studerar yrkessvenska parallellt under introduktionsperioden. Här kan vi hämta stöd från forskningen som visar att man når bäst resultat om man kombinerar studier i yrkessvenska med arbete eller praktik.

Exempel på innehåll:

Handledarmanualen är indelad i fyra delar. Här kan du en översikt över de olika delarna och vad de innehåller.

Del 1 handlar om relationer och sociala koder.

  • Om relationer och en välkomnande arbetsgemenskap.
  • Om sociala och kulturella koder.

 

Del 2 handlar främst om den språkliga aspekten.

  • Om att lära sig ett nytt språk.
  • Om svenska språket.
  • Om hur man kan rätta en persons språkliga fel.
  • Om oväntade hinder.

 

Del 3 erbjuder praktiska råd om att sätta gemensamma mål samt om hur man kan tänka när det gäller ansvarsfördelning.

  • Om att sätta mål.
  • Om ansvarsfördelning.

 

Del 4 visar ett konkret exempel på hur en introduktions- eller praktikperiod kan se ut.

  • Schemaförslag för en tolvveckorsperiod.

 

Under fliken Kurser kan du läsa mer om handledarmanualen. Du kan också prova på en del av kursen genom att klicka på Prova – på- knappen.

Onlinekursen för handledare finns tillgänglig från oktober. Kontakta gärna oss om du har några frågor kring den.