Yrkessvenska - lokalvård på hotell - Housekeeping

Yrkessvenska - Housekeeping

ph-b-bpGQjjhtfZs-unsplash

Kurs i yrkessvenska för housekeeping-personal

Nu finns en kurs för lokalvårdare som jobbar på hotell – housekeeping.

I kursen får man träna det grundläggande språket som används inom lokalvårdaryrket med fokus på hotell. Mål med kursen är att den studerande ska:

  • känna sig bekväm med vardagsspråket på arbetsplatsen. Hur för man ett vanligt samtal med en gäst eller kollega?
  • kunna förstå och prata om olika städredskap och städmetoder.
  • kunna förstå och förmedla jobbrelaterade meddelanden och instruktioner, både muntligt och skriftligt. Hur skriver man en avvikelse eller en felanmälan?
  • få kunskap om hur en svensk arbetsplats fungera. Finns det osynliga koder som man behöver känna till?

Materialet riktar sig främst till anställda eller vikarier inom lokalvårdaryrket som inte har svenska som modersmål.

Materialet kan också vara lämpligt för personer som studerar yrkes-SFI med mål att arbeta lokalvårdare. Det digitala självstudiematerialet blir då ett effektivt komplement till SFI-studierna.

Priset för onlinekursen är 200 kr (exklusive moms) per person och månad. Man betalar 600 kronor (exklusive moms) vid ett tillfälle.

Minsta bindningstid är 3 månader.