Yrkessvenska - hemtjänst

Yrkessvenska - hemtjänst

I kursen får man träna det grundläggande språket som används inom hemtjänsten. Vid hembesök är det extra viktigt att verkligen förstå vad kunderna säger, men också kunna småprata om vardagliga saker. Det får man träna i denna kurs i en rad olika sammanhang i hemtjänsten. Man får också bekanta sig med specifika ord och uttryck som är vanliga i miljön hos kunderna och i personallokalerna. I hemtjänsten är rapportering och dokumentation väldigt viktigt vilket kräver träning i svenskan.

Materialet riktar sig främst till praktikanter, nyanställda eller vikarier inom hemtjänsten som inte har svenska som modersmål. För att få mest ut av kursen bör den studerande vara på SFI-nivå C eller D. (A2-B1 enligt CEFR-skalan) Materialet kan också vara lämpligt för personer som studerar yrkes-SFI med mål att arbeta inom äldreomsorgen. Det digitala självstudiematerialet blir då ett effektivt komplement till SFI-studierna. Det blir en språngbräda för att senare kunna utbilda sig inom vården till exempelvis undersköterska eller sjuksköterska.

I texterna får man möta personal och kunder inom hemtjänsten och följa dem i vardagen. Kursen innehåller en serie moduler som följer en modell med introduktionsfilm, läsförståelse, textfrågor, uttalsträning, ordkunskap samt vanliga svenska uttryck och grammatik.

jack-finnigan-751752-unsplash

Extramaterial i alla kurserna som kan skrivas ut

I alla kurser har den studerande tillgång till ytterligare övningsmaterial som man kan skriva ut. Roliga korsord kan med fördel användas exempelvis i lunchrummet där de kan ligga till grund för ytterligare samtal kring arbete och språk med alla medarbetare. Det skapar ett gemensamt intresse kring lärande som blir utvecklande för alla, oavsett modersmål.

Inne i kurserna kan man ta kontakt med lärare i svenska som andraspråk

I lärportalen finns det en chattfunktion där man kan ha kontakt både med läraren och övriga studerande. På Swedish4u finns det alltid en legitimerad lärare i svenska som andraspråk som kan svara på frågor inne i lärportalen och delta i diskussioner. Det kan vara att man har hört något ord eller uttryck på jobbet som man inte förstår. Då kan man skriva och fråga läraren. Tanken är att de studerande på olika platser runt om i landet ska kunna föra diskussioner med varandra om erfarenheter när det gäller yrkesspråket.